Orientering fra bestyrelse og forældrerådet

Vi har et forældreråd som i 2019 består af 4 forældrerepræsentanter, en medarbejderrepræsentant og den daglige leder.
Forældrerådet kan have indflydelse på daglig dagen i børnehaven i samarbejde med personalet.

Formanden for forældrerådet deltager desuden i Område Syds forældrebestyrelse, som består af forældrerepræsentanter for hver institution i Område Syd, 3 medarbejderrepræsentanter og Områdelederen.