Opstart

Vi vil inden opstart invitere til en opstartssamtale for jer forældre. I vil modtage et forslag til samtalen og vil i den forbindelse også modtage en informationsfolder, en guide til spørgsmål som vi vil spørge jer om, og et velkomstbrev til jeres barn.

Vi vil tale om jeres barn, vaner og særlige hensyn. Vi vil også planlægge opstarten af jeres barn.