Fri for mobberi

I område syd arbejder alle institutioner med Fri for mobberi.

I Børnehaven Birkehegnet vil vi gerne sætte fokus på dét at være omsorgsfulde og hjælpsomme overfor hinanden.

Vi arbejder ud fra 4 grundværdier:

1. Tolerance
At kunne acceptere og se forskelligheder som en styrke og at behandle        hinanden ligeværdigt.

2. Respekt
At acceptere og tage hensyn til alle børn i gruppen, at være en god kammerat overfor alle og at rumme andres væremåde.

3. Omsorg
At udvise interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed over for alle børn.

4. Mod
At turde sige fra og markere egne grænser, at være modig og en god kammerat, der reagerer på uretfærdighed.

"Bamseven" er en maskot for "Fri for Mobberi". Hvert barn får udleveret en lille "Bamseven" med navn på. Denne bamse skal bo i børnehaven og deltage i fælles Bamseven-oplevelser og være en god trøsteven. Mange børn bruger også deres "Bamseven" til hviletid. Når børnene slutter i børnehaven får de "Bamsevennen" med hjem. Vi laver brobygning med Kobberbakkeskolen afd. Uglebro, hvor de børn der skal tilknyttes dertil, går over at aflevere deres ´"Bamseven" i skolen inden førskole start.

 

Bilag