Præmatur

Børnehaven Birkehegnet har siden 2004 haft en stue med udelukkende Præmature børn max. 10 børn, og siden 2010 har vi en stue med max. 5 præmaturbørn og 10 børn født til tiden.

For at kunne komme i betragtning til en præmatur plads, skal barnet visiteres igennem et visitations udvalg. Indstillingen til visitationsudvalget foregår typisk gennem en dagpleje konsulent, børneergoterapeuten eller sundhedsplejersken, eller hvis barnet er startet i børnehaven, så gennem den pågældende børnehave.